Om lokalen

I början av 1900-talet bildades I Västansjö, Hässjö socken nykterhetslogen 1120 Enighet, behovet av lokal var stort  
så logemedlemmarna köpte en skogsstämpling som höggs ner och kördes fram för att läggas på tork. Den 30 juni så
undertecknades ett gåvobrev på en bit mark på södra sidan av byvägen. Det är denna mark som I dag utgör tomten
till Västansjölokalen.  I samband med detta så bildades en byggnadsförening, andelsförening, de första stadgarna är antagna
11 april 1908. Andelar såldes för 5kr styck till bygdens befolkning, logen Enighet samt föreningar I bygden. När det nu fanns
tomt att bygga på och en formell Byggnadsförening också fanns, som fick namnet Byggnadsföreningen Lyckan upa. Två bröder lejdes in för att bygga lokalen .Damerna och flickorna gick ut I skogen för att plocka husmossa till timringen.
De första åren fanns ingen innerbeklädnad utan det var timmer drevad med mossa.Nu fanns en lokal I bygden som var
flitigt använd. Under 40-talet behövde lokalen fräschas upp så smärre reparationer genomfördes. I början av 50-talet kom
scenbygget till samt reparationer I kök och hall. Nyinvigningen av lokalen hölls under våren 1958, men kvar var dessvärre
de förhatliga fotogenkaminerna som värmekälla. 


1968 var ett historiskt år, då borrades efter vatten och två vattenklosetter installerades, nu behövde vi inte gå på utedass.
1972 hade man fått nog av de dåligt fungerande fotogenslukande kaminerna. Man gick ut till byborna för att få förslag på hur
man kunde förbättra uppvärmningen av lokalen. Nu beslutades att köpa in en varmluftspanna, sagt och gjort pannrum
byggdes på södra långväggen, pannan installerades 1973. Utsidan av lokalen började se lite maläten ut så ortsborna skänkte
timmer som sågsdes och ny panel sattes upp i samband med detta tilläggsisolerades lokalen och nya fönster sattes in.
Furupanel sattes invändigt och de målades och tapetserades.Sommaren 1989 fanns öskemål från Teatergruppen Gränslöst
att få bygga ut med omklädningsloger och förrådsutrymmen, detta beviljsdes och utbyggnaden var klar till premiären av årets revy 1990
Eftersom aktiviteterna blev flera och publiken strömmade till insåg man att det skulle vara skönt med ett bredare kök för i
dagsläget var det svårt att jobba många i det korridorliknande köket. Nu är året 1993 och ett nytt kök byggs till och lokalen
Handikappanpassas, virke skänks än en gång av ortsbefolkningen 19 mars 1994 var det ännu en gang dags för återinvigning.År 2002 när priserna på olja och elström ökat så kraftigt var det svårt att mäkta med de höga kostnaderna beslöt man att söka
bidrag hos Boverket och Timrå kommun för att skaffa en förmånligare värmeförsörjning. Bergvärme installerades hösten 2002
och vi kunde glädjas åt en modern värmeförsörjning med betydligt lägre kostnader än tidigare.

Hösten 2002 gjordes en första förfrågan om att försöka uppföra en bagarstuga och återigen var det byggdens folk som skänkte timmer.
2007 började själva ugnen att muras och väggarna timmrades allt gediget hantverk 25 sept 2007 var bagarstugan ett faktum.
2008 firades 100 års jubileum. 25 aug 2009 hände det man aldrig trott kunde hända, Västansjö lokalen brann ner till grunden.
Källa : Åke Lundqvist   Elsmarie Ödling

Efter många möten och mycket ideellt arbete beslöts att återuppföra lokalen och den 20 aug 2011 slogs portarna upp till 
Nya Västansjö Lokalen.